1 Piętro
Foksal 11, IPiętro, lok.30
00–372 Śródmieście, Warszawa, Poland
Numer telefonu: 22 826 42 21
E-mail: mnowak@centrumjp2.pl