21 kwietnia 2016, 18:30 - 21:00

Przestrzeń spotkania: „Miłość mi wszystko wyjaśniła” – spotkanie z Tomaszem Budzyńskim autorem książki „Miłość”

(50)

13 kwietnia 2016, 18:00 - 20:00

Wiara w Biznesie: Spotkania Chrześcijańskiej Grupy Biznesu

Chrześcijańskie Grupy Biznesu to wyjątkowe spotkania, w których biorą udział przedsiębiorcy, właściciele firm oraz inne osoby związane ze światem biznesu. Podczas spotkań wymieniają się swoimi doświadczeniami, potrzebami, ale przede wszystkim rozwijają swoją duchową stronę kompetencji zarządczych. Stąd też na mitingach często poruszana jest kwestia katolickiej nauki społecznej głównie w postaci myśli Jana Pawła II. Zjazdy te są również doskonałą okazją do spotkania lub wysłuchania wykładu wybitnych ludzi, którzy swój biznes opierają o wartości chrześcijańskie. Głównym organizatorem jest ruch Wiara w Biznesie z partnerstwem CMJP2.

12 kwietnia 2016, 18:30 - 20:00

Liczy się człowiek – wokół antropologii Karola Wojtyły i Józefa Tichnera: “Człowiek Solidarności, czyli jedni drugich brzemiona noście”

Serdecznie zapraszamy na kolejne  spotkanie z  cyklu Człowiek w centrum – wokół antropologii z Wojtyłą i Tichnerem.

Tym razem spotkamy się wokół tematu „Człowiek solidarności. Czyli jeden drugiego brzemiona noście”.

Naszymi gośćmi będą;

  • O. Maciej Zięba OP
  • Prof. Zbigniew Stawrowski

Debaty maja na celu podjęcie tematów związanych z wizją człowieka w twórczości dwóch największych polskich myślicieli współczesnych, jakimi są Karol Wojtyła- Jan Paweł II i Józef Tischner.

Wizje te w wielu punktów są styczne, w innych różnią się miedzy sobą. Te podobieństwa i różnice, oraz rozmowa wokół nich z najwybitniejszymi znawcami myśli obu filozofów pozwoli doprecyzować konkrety i odpowiedzieć na pytanie: Kim jest człowiek? Jak na niego patrzeć i jak próbować go zrozumieć we współczesnym świecie, w Kościele, w bezpośredniej relacji z Bogiem.

Debaty będzie prowadzić dr Anna Karoń-Ostrowska, uczennica ks.prof.Tischnera, od lat zajmująca się myślą Papieża, koordynator krytycznego wydania pism literackich Karola Wojtyły-Jana Pawła II.

(26)

 

8 kwietnia 2016, 18:30 - 21:00

Przestrzeń spotkania: Polska 966 – 1966 – 2016 – spotkanie z prof. Krzysztofem Ożógiem, autorem książki „966.Chrzest Polski”

W kwietniu br. obchodzimy 1050. rocznicę chrztu Polski. Z tej okazji Centrum Myśli Jana Pawła II 8 kwietnia zaprasza na spotkanie pt. „Polska 966 – 1966 – 2016”.

Prof. Krzysztof Ożóg, mediewista z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawi najbardziej aktualny stan wiedzy historycznej nt. okoliczności, w których książę Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu, a także zarysuje skutki tego kroku dla Polski i sąsiadów z regionu.

Dr hab. Paweł Skibiński, historyk Kościoła z Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Myśli Jana Pawła II opowie o polskim Millenium. Przypomni rozmach programu obchodów zrealizowany przez Kościół katolicki w Polsce pod przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia, a także zwróci uwagę na znaczenie Milenium zarówno w jego wymiarze polskim, jak i – co dostrzegane jest znacznie rzadziej – zewnętrznym.

Prelekcjom towarzyszyć będzie dyskusja. Mamy nadzieję na rozmowę o znaczeniu ponadtysiącletniej ciągłości tożsamości chrześcijańskiej Polski również dziś.
Uczestnicy będą mogli zaopatrzyć się w książkę prof. Krzysztofa Ożoga “966. Chrzest Polski” (Wyd. Biały Kruk, Kraków 2015) i – jeśli będzie takie życzenie – po spotkaniu zdobyć dedykację Autora.

Partnerami wydarzenia są Wydawnictwo “Biały Kruk” i Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti, natomiast patronami medialnymi – Radio Warszawa i tygodnik “Idziemy”.

7 kwietnia 2016, 18:30 - 21:00

Co nam po Miłosierdziu?: „Czy my naprawdę wiemy co to znaczy? O duchowym wymiarze miłosierdzia”

W Roku Miłosierdzia chcemy bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w spotkaniu „Czy my wiemy co to znaczy? O duchowym wymiarze miłosierdzia”, które zaplanowane jest na 07.04 na godz.18.30.

W spotkaniu weźmie udział;

  • Rabin Michael Schudrich 
  •  o. Paweł Kozacki OP, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego

Tym spotkaniem inaugurujemy nowy cykl spotkań „Co nam po miłosierdziu?”, które będą odbywały się na 1Piętrze- miejscu spotkania Centrum Myśli Jana Pawła II. Podczas naszego najbliższego spotkania chcielibyśmy porozmawiać o duchowych korzeniach miłosierdzia.

W kolejnych spotkaniach, do których chcemy zaprosić duchownych, socjologów, psychologów i filozofów a także przedstawicieli innych religii, chcemy bliżej przyjrzeć się fenomenowi miłosierdzia i jego roli we współczesnym świecie.
Kolejne tematy spotkań w ramach cyklu to; „Jak leczy miłość? O terapeutycznym wymiarze miłosierdzia” oraz „Jak działa miłość? O społecznym wymiarze miłosierdzia”.

Po części teoretycznej naszego cyklu, spotkamy się z praktykami miłosierdzia, którzy z wypełniania uczynków miłosierdzia uczynili istotną część swojego życia.
Głównym celem naszych spotkań jest refleksja nad niezwykłym fenomenem miłosierdzia i próba ukazania roli jaką może odgrywać miłosierdzie w życiu osoby i wspólnoty. Tym cyklem spotkań chcemy zerwać ze stereotypem tkliwość i naiwności, jaką niekiedy otacza duchowość Bożego Miłosierdzia i św. Faustynę. Chcemy przypomnieć, że chrześcijańskie miłosierdzie jest konkretne. Bardzo zależy nam na tym, aby przypomnieć sobie, że miłość to nie piękna teoria, ale konkret codzienności, który wyraża się w postawie i uczynkach wobec drugiego człowieka. Tak rodzi się solidarność. Tego uczył nas Jan Paweł II, który przypominał, że nie ma solidarności bez miłości.

“Solidarność” – mówił podczas swojej pielgrzymki Jan Paweł II w Sopocie w 99’ roku- otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła Mur Berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy rozdzielonej od czasów II wojny światowej na dwa bloki. Nie wolno nam nigdy tego zatrzeć w pamięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego. Słyszałem wtedy w Gdańsku od was: “nie ma wolności bez solidarności”. Dzisiaj wypada powiedzieć: “nie ma solidarności bez miłości”. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego.

(35)

 

1 kwietnia 2016, 18:30 - 21:00

Ekran 1Piętra- człowiek w centrum: “Rodzeństwo jest na zawsze”, reż.Frode Fimland

73-letni Magnar i 70-letnia Oddny od dzieciństwa żyją na rodzinnej farmie, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Niewiele się tu zmienia, choć w latach 60. konia zastąpił traktor, a w 70. podciągnięto elektryczność i telefon. Przez cały rok rodzeństwo czeka na wakacje, chociaż nie polegają one na wypoczynku – to letni wypas krów na wysokogórskich pastwiskach. Subtelna opowieść o tradycyjnym życiu blisko natury podbiła serca Norwegów. Film Frode Fimlanda na zeszłorocznym Bergen International Film Festival zdobył nagrodę publiczności, a później okazał się przebojem kasowym norweskich kin, udowadniając nieodparty pociąg nowoczesnego społeczeństwa szybkich zmian do tego, co trwałe i do starej, odwiecznej symbiozy człowieka z przyrodą.

 

(17)

30 marca 2016, 18:30 - 21:00

Wiara w biznesie: Spotkania Chrześcijańskiej Grupy Biznesu

Chrześcijańskie Grupy Biznesu to wyjątkowe spotkania, w których biorą udział przedsiębiorcy, właściciele firm oraz inne osoby związane ze światem biznesu. Podczas spotkań wymieniają się swoimi doświadczeniami, potrzebami, ale przede wszystkim rozwijają swoją duchową stronę kompetencji zarządczych. Stąd też na mitingach często poruszana jest kwestia katolickiej nauki społecznej głównie w postaci myśli Jana Pawła II. Zjazdy te są również doskonałą okazją do spotkania lub wysłuchania wykładu wybitnych ludzi, którzy swój biznes opierają o wartości chrześcijańskie. Głównym organizatorem jest ruch Wiara w Biznesie z partnerstwem CMJP2.

18 marca 2016, 18:30 - 21:00

Duch Asyżu: „W duchu świętego Pawła: O dialogu i przepowiadaniu w świecie pluralistycznym”

W jaki sposób doświadczenia Kościoła starożytnego pomagają w zrozumieniu chrześcijańskiej postawy dialogu? Starożytna i nowoczesna koncepcja dialogu – sprzeczne czy komplementarne? Czy dzisiejsza praktyka dialogu międzyreligijnego jest aktualizacją postawy św. Pawła na Areopagu? Jaką wskazówką jest dla nas dzisiaj stanowisko Kościoła Ojców – pozytywne wobec „filozofii pogan” i negatywne wobec „fałszywych kultów”? Czy dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich ma wartość autonomiczną wobec misji „ad gentes”? Czy Kościół niesłusznie „nawracał” pogan?
W roku pięćdziesiątej rocznicy opublikowania dokumentu deklaracji „Nostra aetate” w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy współpracy z Instytutem Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach rozpoczynamy projekt, który ma nas przygotować do świadomego przeżywania trzydziestej rocznicy Spotkań w Asyżu, której incjatorem był Jan Paweł II.

Wsłuchani w słowa naszego patrona, który tak pisał o Asyżu – „Bardzo pragnąłem owego spotkania; pragnąłem aby w obliczu panujących w świecie podziałów i niebezpieczeństwa wybuchu wojny, z serca wszystkich wierzących popłynęło wspólne wołanie do Boga, który prowadzi człowieka drogami pokoju. Dzień ten wpisał się na karty historii naszych czasów, a kto brał w nim udział – tak jak niektórzy z obecnych teraz w Asyżu moich współbraci – do dziś wspomina ze wzruszeniem to wydarzenie. Nie mogło ono pozostać tylko epizodem. Spotkanie to zrodziło ogromną moc duchową: było niejako źródłem, przy którym można się umocnić i które wyzwala nowe bodźce do budowania pokoju. Dlatego pragnąłem, by «duch Asyżu» nie tylko nie zgasł, ale przeciwnie, szerzył się w świecie, odnajdując w każdym miejscu nowych świadków pokoju i dialogu”.

W dzisiejszych, tak niepewnych czasach, gdy na świecie panuje powszechne przekonanie, że jesteśmy w punkcie przełomowym, wierzymy, że inicjatywa sprzed 30 lata Jana Pawła II i przesłanie jakie wtedy padło jest dzisiaj wciąż aktualne. Jak mówił Jan Paweł II „Już, sam fakt, iż tak wielu przywódców religijnych zebrało się na modlitwie, jest zachętą dla współczesnego świata, by uświadomił sobie, że istnieje inny wymiar pokoju, że obok negocjacji politycznych, kompromisów lub ekonomicznych przetargów istnieje inny sposób szerzenia pokoju. Jest nim modlitwa, która bez względu na zróżnicowanie religii wyraża związek z potęgą najwyższą, która znacznie przekracza granice naszych ludzkich możliwości.(…) To, że przybyliśmy tutaj, nie znaczy, że zamierzamy szukać religijnego porozumienia lub dyskutować na temat naszych przekonań. Nie znaczy też, że religie mogą pojednać się z sobą na płaszczyźnie wspólnego zaangażowania w realizację ziemskiego planu, który stałby się ważniejszy niż one same. Nie jest też ustępstwem na rzecz relatywizmu religijnego, bo przecież każda ludzka istota winna kierować się szczerością i głosem własnego sumienia w poszukiwaniu prawdy i w zgodnym z nią postępowaniu.

Nasze spotkanie jest tylko potwierdzeniem – i na tym właśnie polega jego prawdziwe znaczenie dla współczesnych ludzi – że ludzkość, w całym jej zróżnicowaniu, angażując się w wielką sprawę pokoju, winna sięgać do swych najgłębszych i najbardziej życiodajnych źródeł, tam, gdzie się kształtuje świadomość i znajduje swe oparcie moralne działanie ludzi”.

W roku 30 rocznicy Spotkania Między Religijnego w Asyżu, które odbyło się z inicjatywy Jana Pawła II, oraz 30 rocznicę wizyty Biskupa Rzymu w Synagodze, chcemy w Centrum Myśli Jana Pawła II, zainicjować miejsce, które będzie przesiąknięte duchem Asyżu. Miejsce spotkania i dialogu. Mamy nadzieję, że cykl seminariów, wykładów i wydarzeń artystycznych pozwoli nam lepiej zrozumieć fenomen spotkania w Asyżu oraz przygotować się do świadomego przeżywania 30 rocznicy tego spotkania, która przypada na 26 października 2016.

Mamy świadomość, że dialog międzyreligijny jest niezwykle potrzebny współczesnemu światu, ale też nosi w sobie pewne pułapki i zagrożenia. Dlatego bardzo nam zależy, aby nie unikać trudnych tematów związanych z dialogiem. W tym celu do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli różnych poglądów na dialog międzyreligijny. Liczymy, że w ten sposób uda nam się przybliżyć do prawdy.

 

(6)

16 marca 2016, 18:30 - 20:00

Wiara w biznesie: Spotkania Chrześcijańskiej Grupy Biznesu

Chrześcijańskie Grupy Biznesu to wyjątkowe spotkania, w których biorą udział przedsiębiorcy, właściciele firm oraz inne osoby związane ze światem biznesu. Podczas spotkań wymieniają się swoimi doświadczeniami, potrzebami, ale przede wszystkim rozwijają swoją duchową stronę kompetencji zarządczych. Stąd też na mitingach często poruszana jest kwestia katolickiej nauki społecznej głównie w postaci myśli Jana Pawła II. Zjazdy te są również doskonałą okazją do spotkania lub wysłuchania wykładu wybitnych ludzi, którzy swój biznes opierają o wartości chrześcijańskie. Głównym organizatorem jest ruch Wiara w Biznesie z partnerstwem CMJP2.

15 marca 2016, 08:00 - 17:00

Liczy się człowiek: „Człowiek drogą kościoła – wokół antropologii Józefa Tichnera i Karola Wojtyły”

Goście: prof .K.Tarnowski i ks.prof.Kupczak OP

Debaty maja na celu podjęcie tematów związanych z wizją człowieka w twórczości dwóch największych polskich myślicieli współczesnych, jakimi są Karol Wojtyła- Jan Paweł II i Józef Tischner.

Wizje te w wielu punktów są styczne, w innych różnia się miedzy sobą. Te podobieństwa i różnice, oraz rozmowa wokół nich z najwybitniejszymi znawcami myśli obu filozofów pozwoli doprecyzować konkrety i odpowiedzieć na pytanie: Kim jest człowiek? Jak na niego patrzeć i jak próbować go zrozumieć we współczesnym świecie, w Kościele, w bezpośredniej relacji z Bogiem.
Debaty będzie prowadzić dr Anna Karoń-Ostrowska, uczennica ks.prof.Tischnera, od lat zajmująca się myślą Papieża, koordynator krytycznego wydania pism literackich Karola Wojtyły-Jana Pawła II.

(11)